Yeni Öğrenci Ekleme Modülü

Yeni Öğrenci Ekleme Modülü

Detaylı bir öğrenci ekleme ekranı bulunmaktadır. Öğrencinin Kişisel Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Durumu, Okuyacağı okul ve Diğer bilgileri bu ekrandan girilir.

 grs_yeniogrenci